සාකච්ඡාව:පුරාවිද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්
(සාකච්ඡාව:පුරා විද්‍යාව වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

it seems we have to merge some articles to this main article from fragmented ones. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:32, 18 නොවැම්බර් 2010 (යූටීසී)