සාකච්ඡාව:පුරාතන ලෝකය - පුරාතන ග්‍රීසිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

යෝජිත ඒකාබද්ධය නිවැරැදි නොවේ. --- චතුනි අලහප්පෙරුම (talk) 17:14, 31 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

වෙනස් කළා. --Lee (talk) 15:05, 12 අගෝස්තු 2015 (යූටීසී)Reply[reply]