සාකච්ඡාව:ප්‍රඥ්ඥාව (බුදු දහම)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

විශුද්ධි මාර්ගය ලියන ලද බුද්ධගෝෂ හිමියන් තෙරණුවන් යනුවෙන් හඳුන්වා දී තිබූ තැන් වෙනස් කරන ලදි.

http://www.silumina.lk/punkalasa/20080525/_art.asp?fn=ar0805255දුගියා (talk) 16:41, 11 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)