සාකච්ඡාව:නාඌරූ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නාඋරු විය යුතු නේද?— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 203.143.41.77 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 29 මාර්තු 2013 දින 10:35 වේලාවේදී හිදී එක් කර ඇත

මෙම රටෙහි නම ස්වදේශිකයන් මාත්‍රා තුනක් ලෙසින් ශබ්ද කරන අතර ඒ තුනම දීර්ඝ මාත්‍රා ලෙසින් කරති. -- ශ්වෙත (talk) 11:10, 29 මාර්තු 2013 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:නාඌරූ&oldid=259427" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි