සාකච්ඡාව:නවසීලන්තය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙම ලිපිය මැකිය යුතුද?

නව zසීලන්තය ලිපිය මේ හා ඒකාබද්ධ කළ යුතු බැවින් කරුණාකර කරුණු දක්වන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:27, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

මෙය ඉංග්‍රීසි ලිපියේ පරිවර්ථනයක් නොවේද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:32, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)
I think no need to delete. yes need to merge the content in නව zසීලන්තය to this oneසමන් (talk) 09:38, 30 දෙසැම්බර් 2010 (යූටීසී)
මගේ අදහස නම්, මකා දැමීම සඳහා ප්‍රමාණවත් සාධක ඉදිරිපත් කර නොමැත යන්නයි. --Lee (talk) 04:52, 12 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:නවසීලන්තය&oldid=136186" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි