සාකච්ඡාව:නරේන්ද්‍ර මෝදි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

2001 දී මොහු ඉන්දියාවේ අගමැතිද? ---- Shwetha (talk) 14:57, 16 මැයි 2014 (යූටීසී)

නරේන්ද්‍ර මෝදි[සංස්කරණය]

මෙය නරේන්ද්‍ර මෝදි ලෙස නිවැරදි විය යුතුයි නේද? -- Mr. 1100100 (Talk) 11:12, 12 දෙසැම්බර් 2014 (යූටීසී)

ගුජරාටි භාෂාවෙන් මෙම නම මෝදි වුවද මෙම ලිපිය තනා ඇත්තේ උගතකු විසින් බැවින් මෙය මෝඩි විය යුතුයි. මෙය මෝදි නම් මේ වන විට මෙම උගතා විසින් යළි යොමුවක් නෙදමාම මෙය මෝදි වෙත ගෙන යනවා සිකුරුයි. අනුන් විසින් තැනූ ලිපියක් ගෙන යෑම හෝ කිසියම් සුළු වෙනස් කමක් කිරීම හෝ කරන තුරු කැසිල්ලක් සහිත මෙම උගතා මෙම ලිපිය තමන් විසින් තැනූ නිසා තැසිල්ල ඉවසා වදාරනවා විය යුතුයි. ---- Shwetha (talk) 16:20, 12 දෙසැම්බර් 2014 (යූටීසී)