සාකච්ඡාව:දි.මු. ජයරත්න

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Naming standards[සංස්කරණය]

Few hours after I started the article "දි.මු.ජයරත්න"(without paces), Another user has created the article දි. මු. ජයරත්න(with spaces). As the 2nd author has crated a great article I redirected the 1st article to the 2nd article.
I like to know weather we have any standers for names of people in sinhala & if so how could I find it. If not I suggest that we should develop a such to avoid duplications in the future. Singhalawap 08:57, 22 අප්‍රේල් 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:දි.මු._ජයරත්න&oldid=339588" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි