සාකච්ඡාව:දඟරිත යුගලන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

I doubt the appropriateness of this heading. Singhalawap (talk) 13:37, 7 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)

ඔබ විසින් මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ විචිකිච්ඡාවක් දක්වන්නේ ඇයි ද යන්න කරුණාකර පහදන්න. වඩාත් සුදුසු සිංහල පදයක් ඔබ දන්නේ නම් එය දක්වා සිටින්න. ----ශ්වෙත (talk) 15:35, 7 සැප්තැම්බර් 2012 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:දඟරිත_යුගලන&oldid=225397" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි