සාකච්ඡාව:ගාමිණී කුලරත්න

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මකාදැමීම් යෝජනාව අභියෝගයට ලක්කිරීම[සංස්කරණය]

  • අති වැදගත් ලිපියකි. නීතාවිරෝධීව උපුටාගත් කොටස් ඇත්නම් ඒමකොටස් පමණක් ඉවත් කරන්න.

— ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය 103.247.50.141 (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 11:34, 10 දෙසැම්බර් 2012‎ හිදී එක් කර ඇත


  • My blood brother wrote a full detailed article on this topic. you can replace this copyrighted text with his work. please put that textual content in this page. please don't delete this page. it's a huge insult to our hero.

http://www.elakiri.com/forum/showthread.php?t=1357966

You are allowed to put this textual content in wikipedia.

Please ask your brother to enter the relevant text to the article. Singhalawap (talk) 16:44, 11 දෙසැම්බර් 2012 (යූටීසී)


  • මෙහි දී ඇති අඩවියට කරුණු ඇතුලත් කර ඇත්තේ විකිපිඩියවෙහි ලිපියට පසුව බව පෙනේ. එබැවින් හිමිනම් කඩ නෙවේ(en:WP:FORK).--PHEONIXTER 17:14, 4 මැයි 2013 (යූටීසී)
දැන් හරිනේද? සිළුමිණ ඇසුරෙනි කොටසත් තිබුණා ඒක එක් කරන විට. -- ශ්වෙත (talk) 21:15, 4 මැයි 2013 (යූටීසී)