සාකච්ඡාව:ග්‍රෙගරි දිනදසුන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මෙකේ වැඩි හරියක් තියෙන්නේ ඉන්ගිරිනේ.

මේක හදපු වෙලාවේ තිබිල තියෙන්නේ මේ විදිහට. වැඩි වෙනසක් වෙලා නැහැ වගේ. හදපු අය වැඩි උත්සාහයක් දරලා අනෙක් අයත් එක්ක එකතු වෙලා මේක පරිවර්තනය කළොත් කියවන අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. --- අස්ලාන් (talk) 11:52, 15 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)