සාකච්ඡාව:උබුන්ටු (පරිගණක මෙහෙයුම් පද්ධතිය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඉතා සතුටුදායකයි. නොකඩවා සිංහල විකිපීඩියාව සමඟ රැඳී සිටින මෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

ස්තූතියි... දිගටම රැඳී සිටීමට බලාපොරොත්තු වෙමි... (Nadiratharanga (talk) 05:25, 13 පෙබරවාරි 2011 (යූටීසී))

නවතම දත්ත සමග යාවත්කාලීන කිරීම[සංස්කරණය]

මාගෙ දැනීම අනුව මෙම පිටුව යාවත්කාලීන කර ඇත. පිටුව විශාල වීම භාධාවක් ලෙස මටද හැඟෙ. --සංජීව ජයසූරිය (talk) 08:24, 4 නොවැම්බර් 2011 (යූටීසී)