සාකච්ඡාව:අසම්මත සිංහල වචන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල කියන්ෙන් නියම භාෂාවක්


මේවත් විකියේ තියෙන්න ඕනෑ තමා...
හරි හරි... --මීමා (talk) 05:19, 6 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)
මේ ලිපිය ගැන මට හිතාගන්න බැහැ. බොහෝ දේවල් සංස්කරණය කොට ඉවත් කල යුතුයැයි යෝජනා කරමි.--L Manju (talk) 13:57, 18 අගෝස්තු 2016 (යූටීසී)