සාකච්ඡාව:අමෙරිකා එක්සත් ජනපද

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

"ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය" is the most frequently used and known name when refering to United States of America ( USA). So it is not reasonble to show the page title as "අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්". May be we can have a "යළියොමුව" in the page "අ'මෙරිකා‍වේ එක්සත් රාජ්‍යයන්". Not here. සමන් (talk) 13:14, 13 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)