සංවර්ධන සන්නිවේදනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ආර්ථික හෝ වෙනත් සංවර්ධන කාර්යකදී සංනිවේදනය භාවිත කිරීම සංවර්ධන සංනිවේදන කටයුත්තක් ලෙස දක්වයි

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංවර්ධන_සන්නිවේදනය&oldid=134344" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි