සංයුක්ත ගණිතය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සංයුක්ත ගණිතය යනු ශුද්ධ ගණිතය හා ව්‍යවහාරික ගණිතය යන විශයයන් කොටස් දෙක එකතු කිරීම මගින් හදුන්වා දෙනු ලැබූ විශයයයි.

ශුද්ධ ගණිතය තුල

> කලනය 
  * සීමා 
  * අවකලනය
  * අනුකලනය
> ශ්‍රේණි
> බහුපද ශ්‍රිත
> ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය (meka applied wenna one needa)
> ත්‍රිකෝණමිතිය
> සංකරණ හා සංයෝජන
> සරල රේඛාව හා වෘත්තය 
> සංකීර්ණ සංඛ්‍යා
> න්‍යාස
  
  ආදී ඒකක ඇතුලත් වේ..

ව්‍යවහාරික ගණිතය තුල

> චලිතය
  * සරල රේඛීය චලිතය
  * සරල අනුවර්තී චලිතය
  * භ්‍රමණ චලිතය
  * වෘත්ත චලිතය
> දෛශික
> සන්ධි කල දඬු හා බෝ අංකනය
> සංඛ්‍යානය
> සම්භාවිතාවය
> ඝර්ශනය
> ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය
> ආවේගය හා ගැටුම්

  ආදී ඒකක ඇතුලත් වේ..

Geeth_Sheheran_Bandara_Adasooriya..... chathura_malinda_dissanayaka..........

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංයුක්ත_ගණිතය&oldid=482518" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි