ශෘංගාරාලංකාරය

විකිපීඩියා වෙතින්
ශෘංගාරාලංකාරය
කර්තෘරම්මොලවක අදිකාරම්

ශෘංගාරාලංකාරය යනු රම්මොලවක අදිකාරම් විසින් රචිත කෘතිය කි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශෘංගාරාලංකාරය&oldid=545517" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි