ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Divisional Secretariats of Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු පළාතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ගණන 47කි. එ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ 19ක් මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ 16ක් සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ 12ක් ලෙසය.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]


මාතර දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය[සංස්කරණය]

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

බාහිර සබැදි[සංස්කරණය]