ශ්‍රී ලංකාවෙහි ඉතිහාසය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ශ්‍රිලංකාවේ ඉතිහාසය ආරම්භ වන්නේ මෙහි පලමු කොටම පදිංචිවූ සිංහල නම් ජාතියේනි.