වේළුවන විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
වේළුවන විද්‍යාලය
වේළුවන විද්‍යාලයේ නිල ලාංඡනය

"සැමට පෙර යුතුකම"
ස්ථානය
කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය රාජ්‍ය පාසලකි
ස්ථාපිත 1952
විදුහල්පති ඩබ්. කරුණාතිලක
වෙබ් අඩවිය

වේළුවන විද්‍යාලය, 1952 මැයි මස 1 වන දින පිහිටුවන ලදී. .

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වේළුවන_විද්‍යාලය&oldid=205556" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි