"කෙසෙල් නාමාවලිය - ශ්‍රී ලංකා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(අංගවීර,ර්ලභ කෙසෙල් විශේෂයක් ,මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මෙම කෙසෙල් කන හටගන්නේ කෙසෙල් මුවකින් නොවීමයි.)
ටැගය: 2017 source edit
No edit summary
*[[කෝලි කුට්ටු]]<br>
*[[
*[[ආනමාලු]]<br>
*[[කෝලි කුට්ටු]]<br>
*[[සීනි කෙසෙල්]]<br>
*[[ආනමාලු]]<br>
*[[බිම් කෙසෙල්]]<br>
*[[රත් ආනමාලු]]<br>
*[[සුවඳැල්]]<br>
*[[සීනි කෙසෙල්]]<br>
*[[ඇටි කෙහෙල්]]<br>
*[[අළු කෙසෙල්]]<br>
*[[ඇම්බන්]]
*[[රන්කෙසෙල්]] හෙවත් [[රතඹලා]]<br>
*[[කණ්ඩුකොණ්ඩේන් කණ්ඩුකොණ්ඩේන්|කණ්ඩුල]]
*[[බිම් කෙසෙල්]]<br>
*
*[[ඇට මුරු]]<br>
*
*[[දිය මුන්දන්]]<br>
*[[මැටි කිතල]]<br>
*[[මුරු මුන්දන්]]<br>
*[[අළු මුන්දන්]]<br>
*[[ගෝන ඇඹුල්]]<br>
*<br>
*[[සුවඳැල්]]<br>
*[[වල් සුවඳැල්]]<br>
*[[කිරි සුවඳැල්]]<br>
*<br>
*[[ඇටි කෙහෙල්]]<br>
*[[මර්ත මාළු]]<br>
*<br>
*[[නේත්‍ර පලම්]]<br>
*<br>
*[[අම්බුන්]]<br>
*[[රට හොඹුරවලු]]<br>
*[[මුව තුනි කෙහෙල්]]<br>
*[[අංගවීර]]<br>
*[[පූවාළු]] හෙවත් වතපාළු<br>
*[[කිනලඇට මුරු]]<br>
*[[කිනල|දිය මුන්දන්]]<br>
*<br>
*[[පේර කෙහෙල්]]<br>
*[[කන්නන් නොරු]]<br>
*[[කළු පූවාළු]]<>
*[[රබර් කෙහෙල්]]<br>
*[[රන්කෙසෙල්]] හෙවත් [[රතඹලා]]<br>
*[[අංගවීර කෙහෙල්]]<br>
*[[රත් ආනමාලු]]<br>
*[[අළු කෙසෙල්]]<br>
[[Category:කෙසෙල්]]
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/492623" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව