"සංක්‍රාන්ති ලිංගික පුද්ගලයන්ගේ (අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව) පනත් කෙටුම්පත, 2017" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සුළු
216.169.224.21 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් Lillie8 ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි
No edit summary
සුළු (216.169.224.21 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් Lillie8 ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිවර්තනය කෙරිණි)
ටැගය: Rollback
 
ට්රාන්ස්ෙජ්ඩර් පුද්ගලයන්ට (අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව) පනත් ෙකටුම්පත [[2017]] වසෙර් පකිස්තානු සෙනෙට් සභාව විසින් සම්මත කරන ලද සම්මුතිෙය් අයිතිය සම්ෙපේෂණය කිරීම සඳහා පනතක් සම්මත කර ඇති අතර, දැන් ඔවුන් රජෙය් කාර්යාලවලින් සංක්රමණිකයන් ෙලස ලියාපදිංචි කළ හැකිය.<ref>{{cite web|url=https://www.dawn.com/news/1393766|title=Senate unanimously approves bill empowering transgenders to determine their own identity|first=Nadir|last=Guramani|date=7 March 2018|publisher=}}</ref>
 
==References==
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/472552" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව