"පරිශීලක සාකච්ඡාව:Tharakakasun" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
(General note: Not adhering to neutral point of view on ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය. (TW))
 
 
== September 2019 ==
{{subst[[File:uw-npov1Information.svg|125px|alt=Information icon]] Hello, I'm [[User:තඹරු විජේසේකර|තඹරු විජේසේකර]]. Wikipedia is written by people who have a wide diversity of opinions, but we try hard to make sure articles have a [[Wikipedia:Neutral point of view|neutral point of view]]. Your recent edit to [[:ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය}}]] seemed less than neutral and has been removed. If you think this was a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on [[User_talk:තඹරු විජේසේකර|my talk page]]. Thank you. <!-- Template:uw-npov1 --> [[පරිශීලක:තඹරු විජේසේකර|<span style="color:GREEN;"><b>තඹරු විජේසේකර</b></span>]]&nbsp;[[User talk:තඹරු විජේසේකර|<sup><span style="color:BLUE;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 09:51, 18 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)
 
[[File:Information.svg|25px|alt=Information icon]] Hello, I'm [[User:තඹරු විජේසේකර|තඹරු විජේසේකර]]. I noticed that you recently removed content from [[:ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය]]&nbsp;without adequately explaining why. In the future, it would be helpful to others if you described your changes to Wikipedia with an accurate [[Help:Edit summary|edit summary]]. If this was a mistake, don't worry; the removed content has been restored. If you would like to experiment, please use the [[WP:Sandbox|sandbox]]. If you think I made a mistake, or if you have any questions, you can leave me a message on [[User_talk:තඹරු විජේසේකර|my talk page]]. Thanks.<!-- Template:uw-delete1 --> ''කරුණාකර සමූහ කතාබහකට භාජනය කොට තීරණයකට එළඹෙන තුරු එක් කරන ලද සැකිලි ඉවත් කිරීමෙන් වළකින්න.'' [[පරිශීලක:තඹරු විජේසේකර|<span style="color:GREEN;"><b>තඹරු විජේසේකර</b></span>]]&nbsp;[[User talk:තඹරු විජේසේකර|<sup><span style="color:BLUE;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 10:03, 18 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී)
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/441244" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව