"සත්තු" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
ආත්‍රොපෝඩා
(මොලුස්කා)
ටැග: විෂුවල් එඩිටර් ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
(ආත්‍රොපෝඩා)
ටැග: විෂුවල් එඩිටර් ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
 
===== <span style="color:red">'''ආත්‍රෝපෝඩා'''</span>=====
අත්‍රෝපෝඩා වංශයේ වර්ග
 
1) ක්‍රස්ටේසියා
 
2) ඉන්සෙක්ටා
 
3) කයිලොපොඩා
 
4) ඩිප්ලොපෝඩා
 
5) ඇරක්නිඩා
 
===== <span style="color:red">'''එකයිනොඩර්මේටා'''</span>=====
 
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/432435" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව