"මුත්‍රවාහිනිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
{{Infobox anatomy
'''මුත්‍රවාහිනිය''' ({{en|Ureter}})<ref name=madura/>
| Name = මුත්‍රවාහිනිය
| Latin = Ureter
| Image = Urinary tract la.png
| Caption = The ureters are tubes that carry [[urine]] and connect the [[kidney]]s to the [[urinary bladder|bladder]].
| Width =
| Image2 = Urinary_system.svg
| Caption2 = 1. ''Human [[urinary system]]:'' 2. [[Kidney]], 3. [[Renal pelvis]], '''4'''. '''Ureter''', 5. [[Urinary bladder]], 6. [[Urethra]]. (Left side with [[Frontal plane#Planes|frontal section]]), 7. [[Adrenal gland]]<br />''Vessels:''<br />8. [[Renal artery]] and [[Renal vein|vein]], 9. [[Inferior vena cava]], 10. [[Abdominal aorta]], 11. [[Common iliac artery]] and [[Common iliac vein|vein]]<br />''With transparency:''<br />12. [[Liver]], 13. [[Large intestine]], 14. [[Pelvis]]
| Precursor = [[Ureteric bud]]
| System = [[Urinary system]]
| Artery = [[Superior vesical artery]], [[Vaginal artery]], [[Ureteral branches of renal artery]]
| Vein =
| Nerve = [[Ureteric plexus]]
| Lymph =
}}
 
'''මුත්‍රවාහිනිය''' ({{en|Ureter}})<ref name=madura/>.
 
==මූලාශ්‍ර==

සංස්කරණ

32,446

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/432130" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව