"සැකිල්ල:Wikimedia for portals" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සුළු
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු
සුළු
<div style="display:inline-block;display:flex;flex-wrap:wrap;justify-content:center;">{{#ifeq:{{{b}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wikibooks:{{{b|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikibooksවිකිබුක්ස්]]'''<br>
Booksපොත්<br>
[[File:Wikibooks-logo.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wikibooks:{{{b|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{commons}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Commons:{{{commons|Special:Search/Category:{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Commonsකොමන්ස්]]'''<br>
මාධ්‍ය<br>
Media<br>
[[File:Commons-logo.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Commons:{{{commons|Special:Search/Category:{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{n}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wikinews:{{{n|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikinewsවිකිනිව්ස්]]'''&nbsp;<br>
Newsපුවත්<br>
[[File:Wikinews-logo.svg|x25px|center|link={{fullurl:Wikinews:{{{n|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{q}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wikiquote:{{{q|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikiquoteවිකික්වෝට්]]'''&nbsp;<br>
කියමන්<br>
Quotations<br>
[[File:Wikiquote-logo.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wikiquote:{{{q|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{s}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wikisource:{{{s|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikisourceවිකිසෝර්ක්ස්]]'''&nbsp;<br>
මූලාශ්‍ර
Texts<br>
[[File:Wikisource-logo.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wikisource:{{{s|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{v}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wikiversity:{{{v|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikiversityවිකිවර්සිටි]]'''<br>
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර
Learning resources<br>
[[File:Wikiversity-logo.svg|x25px|center|link={{fullurl:Wikiversity:{{{v|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{voy}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wikivoyage:{{{voy|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikivoyageවිකිවොයේජ්]]'''&nbsp;<br>
සංචාරක උපදේශනය<br>
Travel guides<br>
[[File:Wikivoyage-Logo-v3-icon.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wikivoyage:{{{voy|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{wikt}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wiktionary:{{{wikt|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wiktionaryවික්‍ෂනරි]]'''&nbsp;<br>
අර්ථ දැක්වීම්<br>
Definitions<br>
[[File:Wiktionary-logo-v2.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wiktionary:{{{wikt|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{data}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wikidata:{{{data|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikidataවිකිඩේටා]]'''&nbsp;<br>
දත්ත ගබඩාව<br>
Database<br>
[[File:Wikidata-logo.svg|x25px|center|link={{fullurl:Wikidata:{{{data|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]
</div>
}}{{#ifeq:{{{species}}}|no||
<div style="float:left; margin:0 3px 3px 3px; font-size:91%;">
'''[[Wikispecies:{{{species|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}|Wikispeciesවිකිස්පීශීස්]]'''&nbsp;<br>
Species<br>
[[File:Wikispecies-logo.svg|25x25px|center|link={{fullurl:Wikispecies:{{{species|Special:Search/{{{page|{{PAGENAME}}}}}}}}}}|alt=]]

සංස්කරණ

5,591

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/429817" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව