"ඊජිප්තුවෙහි දහඅටවන රාජවංශය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
ටැග: ජංගම සංස්කරණය ජංගම වෙබ් සංස්කරණය
 
from: -1391 till: -1353 color:PA text:"[[ටියේ|Tiye]]" (ක්‍රි.පූ. ?–1338)
from: -1353 till: -1335 color:PA text:"[[අක්නාටෙන්|Akhenaten]]" (ක්‍රි.පූ. 1353–1335)
from: -1336 till: -1335 color:PA text:"[[ස්මෙන්ඛ්කරේ|Smenkhkare]] ?" (ක්‍රි.පූ. 1336–1335?)
from: -1335 till: -1333 color:PA text:"[[නෙෆර්නෙෆරුආටෙන්|Neferneferuaten]]?" (ක්‍රි.පූ. 1335–1333?}
from: -1333 till: -1323 color:PA text:"[[තුතන්ඛාමුන්|Tutankhamun]] (ක්‍රි.පූ. 1333–1323)"
from: -1323 till: -1319 color:PA text:"[[ආයි|Ay]] (ක්‍රි.පූ. 1323–1319)"
from: -1319 till: -1292 color:PA text:"[[හොරෙම්හෙබ්|Horemheb]] (ක්‍රි.පූ. 1319–1292)"
 

සංස්කරණ

6,558

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/404033" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව

පුද්ගලික මෙවලම්

නාමඅවකාශයන්

ප්‍රභේද