"සැකිල්ල:Tlx" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
(Synchronized with the new English Wikipedia version)
No edit summary
 
<includeonly><!--
<includeonly><tt><nowiki>{{</nowiki>{{#if:{{{subst|}}}|[[Help:Substitution|subst]]:}}[[{{{LANG|}}}{{{SISTER|}}}{{ns:Template}}:{{{1|}}}|{{{1|}}}]]<!--
--><code><!--
-->{{#if:{{{2|}}}|
<includeonly><tt --><nowiki>{{</nowiki>{{#if:{{{subst|}}} |[[Help:Substitution|subst]]:}}[[{{{LANG|}}}{{{SISTER|}}}{{ns:Template}}:{{{1|}}}|{{{1|}}}]]<!--
&#124;{{{2}}}
-->[[{{{LANG|}}}{{{SISTER|}}}{{ns:Template}}:{{{1|}}}|{{{1|}}}]]<!--
}}<!--
-->{{#if:{{{32|}}} |&#124;{{{2}}}}}<!--
-->{{#if:{{{3|}}} |&#124;{{{3}}}}}<!--
&#124;{{{3}}}
-->{{#if:{{{4|}}} |&#124;{{{4}}}}}<!--
}}<!--
-->{{#if:{{{45|}}} |&#124;{{{5}}}}}<!--
-->{{#if:{{{6|}}} |&#124;{{{6}}}}}<!--
&#124;{{{4}}}
-->{{#if:{{{7|}}} |&#124;{{{7}}}}}<!--
}}<!--
-->{{#if:{{{58|}}} |&#124;{{{8}}}}}<!--
-->{{#if:{{{9|}}} |&#124;{{{9}}}}}<!--
&#124;{{{5}}}
-->{{#if:{{{10|}}} |&#124;{{{10}}}}}<!--
}}<!--
-->{{#if:{{{611|}}} |&#124;{{{11}}}}}<!--
-->{{#if:{{{12|}}} |&#124;''…''}}<!--
&#124;{{{6}}}
--><nowiki>}}</nowiki><!--
}}<!--
--></code><!--
-->{{#if:{{{7|}}}|
}}<nowiki>}}</nowiki></tt--></includeonly><noinclude>
&#124;{{{7}}}
{{Documentation}}</noinclude>
}}<!--
-->{{#if:{{{8|}}}|
&#124;{{{8}}}
}}<!--
-->{{#if:{{{9|}}}|
&#124;{{{9}}}
}}<!--
-->{{#if:{{{10|}}}|
&#124;{{{10}}}
}}<!--
-->{{#if:{{{11|}}}|
&#124;{{{11}}}
}}<!--
-->{{#if:{{{12|}}}|
&#124;''...''
}}<nowiki>}}</nowiki></tt></includeonly><noinclude>
 
{{pp-template}}
{{documentation}}
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>

සංස්කරණ

6,490

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/341518" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව