"එක්සත් රාජධානිය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
| පිළිගන් ප්‍රාදේශීය භාෂා || අයිර්ෂ් අල්ස්ටර්, ස්කොට් ස්කොටිෂ්, ගේලික් ස්කොට්, වෙල්ෂ් කොර්නිෂ්
|-
|ජන වර්ග ( 2001 - එ.රාජධානි ජන වර්ග ලැයිස්තුව ) || 92.1% සුදු
|-
|රාජ්‍යය - || පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රය, ව්‍යවස්ථාමය රාජාණ්ඩුව, එක්සත් ජනපදය
|-
|අධිරැජිණිය || II එළිසබෙත් රැජිණ
|-
|අගමැති || ඩේවිඩ් කැමරූන් MP
|-
|නීති සම්පාදකය || පාර්ලිමේන්තුව
|-
|බලය පවත්නා පක්ෂය ||
|-
|විපක්ෂය || a
සැකැස්ම || a
|-
|සැකැස්ම || a
EU රාජ්‍යයටපැමිණිම || 01 ජනවාරි 1973
|-
|EU රාජ්‍යයටපැමිණිම || 01 ජනවාරි 1973
වර්‍ග ප්‍රමාණය || එකතුව 243,610 Km2
94,060 Sq mi
|-
|වර්‍ග ප්‍රමාණය || එකතුව 243,610 Km2 / 94,060 Sq mi
ජලය (%) || 1ත34
|-
|ජලය (%) || 1ත34
ජන ගහණය || 2010 තක්සේරැව - 62,041, 708
|-
|ජන ගහණය || 2010 තක්සේරැව - 62,041, 708
2001 ජන සංඛ්‍යාංකය || 58,789, 194
|-
|2001 ජන සංඛ්‍යාංකය || 58,789, 194
ඝණත්වය || 254.8 Km2
659.6/ Sq mi
|-
|ඝණත්වය || 254.8 Km2 / 659.6/ Sq mi
GDP (ppp) || 2009 තක්සේරැව
|-
|GDP (ppp) || 2009 තක්සේරැව
එකතුව || ‍$ 2.165 ට්‍රිලියනය
|-
|එකතුව || ‍$ 2.165 ට්‍රිලියනය
ඒක පුද්ගල ආදායම || $ 35, 400
|-
|ඒක පුද්ගල ආදායම || $ 35, 400
GDP (සාමාන්‍ය) ||2009 තක්සේරැව
|-
|GDP (සාමාන්‍ය) ||2009 තක්සේරැව
එකතුව || $ 2.198 ට්‍රිලියන
|-
|එකතුව || $ 2.198 ට්‍රිලියන
ඒක පුද්ගල ආදායම || $ 36,000
|-
|ඒක පුද්ගල ආදායම || $ 36,000
HDF (2007) ||0.947 ( ඉතා ඉහළ)
|-
|HDF (2007) ||0.947 ( ඉතා ඉහළ)
|}
 
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/336408" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව