"ලෙස්ටර් ජෙම්ස් පීරිස්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
=='''චිත්‍රපට'''==
<br>1964*964............. ගම්පෙරළිය</br>
* 1966............. දෙලොවක් අතර</br>
* 1968............. ගොළු හදවත</br>
* 1970............. නිධානය හා</br>
* 1983............. යුගාන්තය</br>
===සුළු චිත්රපටචිත්‍රපට===
* 1956............. රේඛාව</br>
* 1960............. සංදේශය</br>
* 1964............. ගම්පෙරළිය</br>
* 1966............. දෙලොවක් අතර</br>
* 1967............. රන්සළු</br>
* 1968............. ගොළු හදවත</br>
* 1969............. අක්කර පහ</br>
* 1970............. නිධානය</br>
* 1972............. දෑස නිසා</br><br>1976............. මඩොල් දූව</br>
* 1978............. අහසින් පොළවට </br>
* 1979............. පිං හාමි</br>
* 1979............. වීර පුරන් අප්පු</br>
* 1980............. බැද්දේගම </br>
* 1982............. කලියුගය</br>
* 1983............. යුගාන්තය</br>
* 1995............. අවරගිර </br>
* 2002............. වෑකන්ද වලව්ව</br>
* 2007............. අම්මාවරුනේ</br>
 
----
<!--
=='''කෙටි චිත්‍රපට'''==
*1950.............ත්‍්රුඇකක එද ජයසකායදදා </br>
*1950.............් ීසබය්කැිැ ා්බජැ
 
1950*1951.............ීදකසකදුමහ ීසබය්කැිැ ා්බජැ </br>
*1954.............ක්‍දබුමැිඑ සබ එයැ ාරහ ‘දබැ </br>
 
1951*1955.............ීදකසකදුමහඊැ ි්ෙැ දර ඉැ ිදරරහ </br>
---->
 
<br>** මේ සියල්ල කළු සුදු චිත‍්‍රපට වේ.*</br>
1954.............ක්‍දබුමැිඑ සබ එයැ ාරහ ‘දබැ </br>
 
1955.............ඊැ ි්ෙැ දර ඉැ ිදරරහ </br>
 
<br>* මේ සියල්ල කළු සුදු චිත‍්‍රපට වේ.*</br>
 
 
 
----
/-->
 
=='''ඔහු ලද සම්මාන'''==

සංස්කරණ

15,135

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/217869" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව