"අවකලනය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
 
==අවකලනය==
:<maths>y = f (x) </math> ශ්‍රිතය <math>x</math> විශයෙන් අවකලනය කිරීම
 
:<math> y = f (x)----------- (1) </math>
 
x හි :<math> {\partial x} </math> වෘද්ධියට අනුරූප <math>y</math> හි වෘද්ධිය :<math> {\partial y} </math> නම්,
 
:<math>x + \partial y = f (x + \partial x)-----------(2) </math>
:<math>\lim_{x \to \partial x} {\partial y\over \partial x} = {dy \over dx} = \lim_{x \to \partial x} {f (x + \partial x) - f(x) \over \partial x} = f(x)^- </math>
 
:<math> {\partial x} </math> ශුන්‍ය කරා එළඹෙන විට, <math> {\partial x \over \partial y} </math> පරිමිත අගයක් කරා එළඹේ නම් <math>y = f(x)</math> ශ්‍රිතය <math>x</math> විශයෙන් අවකලනය කළ හැකි යැයි ද එම පරිමිත සීමාව, <math>x</math> විෂයෙන් <math>y</math> හි අවකලන සංගුණකය ලෙස ද හඳුන්වයි.
 
[[Category:අවකලනය]]

සංස්කරණ

81

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/201668" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව