"සංස්කෘතික ඉතිහාසය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
1970 දශකයේ සිට සාමාන්යසාමාන්‍ය අර්ථය අනුව සංස්කෘතික ඉතිහාසය යනු මානව විද්යාවවිද්‍යාව සහ ඉතිහාසය, ජනප්රියජනප්‍රිය සංස්කෘතික සිරිත් විරිත් හා එතිහාසිකඓතිහාසික අත්දැකීම් අනුව ගෙනහැර දැක්වීමයි.පැරැනන්ගේපැරැන්නන්ගේ දැනුම, සිරිත් විරිත් හා කලාව අනුව සංස්කෘතික ඉතිහාසය සොයා ගත හැකිය.අතීතයෙන් වර්තමානයට හා අනාගතයට සංස්කෘතිය දායාද වන්නේ මෙම ඉතිහාසයට අනුවයයිඅනුවයි.
අතීතයේ විසූ මිනිසාගේ සාමාජික, දේශපාලනික හා සංස්කෘතික ක්රියාවන්ක්‍රියාවන් සහ සිරිත් විරිත් හාවිරිත්මෙන්ම කලාවට සම්බන්ධ අංගඅංගයන්ද අනුව මෙම ඉතිහාසය නිර්මාණය වේ. විවිධ ජන කණ්ඩායම් වලකණ්ඩායම්වල සමාජ පසුබිම හා උත්සව,ඇදහීම් ඇඳහීම් හා සංස්කෘතික ක්රියාවලින්ක්‍රියාවලීන් වලින් ඉතිහාසය සමන් විතසමන්විත වේ.
 
'''විස්තරය'''
අතීතයේ මිනිසාගේ සාමාජික, දේශපාලනික හා සංස්කෘතික ක්රියාවන් සහ සිරිත් විරිත් හා කලාවට සම්බන්ධ අංග අනුව මෙම ඉතිහාසය නිර්මාණය වේ.විවිධ ජන කණ්ඩායම් වල සමාජ පසුබිම හා උත්සව,ඇදහීම් හා සංස්කෘතික ක්රියාවලින් වලින් ඉතිහාසය සමන් විත වේ.
 
සංස්කෘතික ඉතිහාසය ප්රංශප්‍රංශ ජාතිකයන්ගේ සංක්රමණසංක්‍රමණ සමඟ එකතු වී නව ඉතිහාසයක් බවට පත් වේ. ස්විට්සර්ලන්ත ජාතික ඉතිහාසඥයෙකුට අනුව සංස්කෘතික ඉතිහාසය යන්න යම් එතිහාසිකඓතිහාසික කාල සීමාවක් තුලතුළ කරන ලද අධ්යනයක්අධ්‍යනයක් අනුව, චිත්රචිත්‍ර කලාව ,ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පමණක් නොව සමාජ අංග සියල්ල ඇතුලත්ව ගොඩ නැගිය යුතුය.
විස්තරය
මෙයමෙහිදී බොහෝ විට ඉලක්කය විය යුත්තේ සමාජයේ ප්රභූප්‍රභූ නොවන පිරිස් ගේපිරිසගේ හැසිරීම් රටා ( උත්සව ,පූජ්යයපූජා ) හා වෙනත් සිරිත් විරිත්, මිනිස් සබඳකම් හා සංස්කෘතික පරිණාමයන් මෙන්ම සමාජ වෙනස් වීම් (ජාති වාදය ) ආදිය සඳහායආදියයි. එමෙන්ම බලය, පන්තිය , ආකල්ප ජාතියද සළකා බලනු ලැබේ.
== සටහන ==
 
{|
සංස්කෘතික ඉතිහාසය ප්රංශ ජාතිකයන්ගේ සංක්රමණ සමඟ එකතු වී නව ඉතිහාසයක් බවට පත් වේ.ස්විට්සර්ලන්ත ජාතික ඉතිහාසඥයෙකුට අනුව සංස්කෘතික ඉතිහාසය යම් එතිහාසික කාල සීමාවක් තුල කරන ලද අධ්යනයක් අනුව, චිත්ර කලාව ,ගෘහ නිර්මාණ පමණක් නොව සමාජ අංග සියල්ල ඇතුලත්ව ගොඩ නැගිය යුතුය.
 
මෙය බොහෝ විට ඉලක්කය විය යුත්තේ සමාජයේ ප්රභූ නොවන පිරිස් ගේ හැසිරීම් ( උත්සව ,පූජ්යය ) වෙනත් සිරිත් විරිත් මිනිස් සබඳකම් හා සංස්කෘතික පරිණාමයන් සමාජ වෙනස් වීම් (ජාති වාදය ) ආදිය සඳහාය.එමෙන්ම බලය, පන්තිය ,ආකල්ප ජාතියද සළකා බලනු ලැබේ.
 
|
[http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_history Cultural_history]
|-
නිර්නාමික පරිශීලක
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/188160" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව