"හොන්දුරාස්" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
<table>
<tr>
<td>'''<b>ජාතික ගීය'''</b>
<td>හොන්දුරාස් ජාතික ගීය
</tr>
<tr>
<td>'''<b>ආදර්ශ පාඨය '''</b>
<td>"Libre, Soberana e Independiente" (ස්පාඤ්ඤ) "ස්වාධීන, පරම බලධාරියා සහ නිවහල්"
</tr>
<table>
<tr>
<td>'''<b>අගනුවර සහ විශාලම නගරය''' </b>
<td>ටෙගුසිගැල්පා
</tr>
<tr>
<td><b>රාජ්‍ය භාෂාව</b>
<td>ස්පාඤ්ඤ
</tr>
<tr>
<td><b>අනෙකුත් භාෂා</b>
<td>ගරිෆුනා, ඉංග්‍රීසි, මිස්කිටො සහ වෙනත්
</tr>
<tr>
<td><b>ජන වර්ග</b>
<td>90% යුරෝපියන් මෙස්ටිසො සහ ඇමෙරිකන් ඉන්දියන්, 7% ඇමෙරින්ඩියන්, 2% කළු, 1% සුදු
</tr>
<tr>
<td><b>රාජ්‍යය</b>
<td>ගරිෆුනා, ඉංග්‍රීසි, මිස්කිටො සහ වෙනත්
</tr>
<tr>
<td>'''<b>ජනාධිපති''' </b>
<td>පොර්ෆිරීයො ලොබො සොසා
</tr>
<tr>
<td><b>උප ජනාධිපති</b>
<td>මාරියා ඇන්ටොනීටා ද බොග් රන්
</tr>
<tr>
<td><b>නිදහස ස්පාඤ්ඤ, මෙක්සිකෝ,මධ්‍යම ඇමෙරිකා සිට </b>
<td>15 සැප්තැම්බර් 1821
</tr>
<tr>
<td><b>මුළු වර්ග ප්‍රමාණය</b>
<td>වර්ග කි.මී. 112,492, වර්ග හැතැප්ම 43,278
</tr>
<tr>
<td><b>2010 ජනගහන ඇස්තමේන්තුව</b>
<td>8,249,574
</tr>
<tr>
<td><b>2007 ජනගහන ඇස්තමේන්තුව</b>
<td>7,529,403
</tr>
<tr>
<td><b>ජන ඝනත්වය</b>
<td>වර්ග කිලෝමීටරයට 126.6<br>වර්ග සැතපුමට 166
</tr>
<tr>
<td><b>දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය</b>
<td>2010 තක්සේරුව<br>33.371 ඩොලර් බිලියන
</tr>
<tr>
<td><b>සාමාන්‍ය</b>
<td>ඩොලර් 4,175
</tr>
<tr>
<td><b>දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය (සාමාන්‍ය)</b>
<td>2010 තක්සේරුව<br>15.288 ඩොලර් බිලියන
</tr>
<tr>
<td><b>සාමාන්‍ය</b>
<td>ඩොලර් 1,912
</tr>
<tr>
<td><b>ගිනි (1992-2007)</b>
<td>55.3 (වැඩි)
</tr>
<tr>
<td><b>මානව සංවර්ධන දර්ශකය (2010)</b>
<td>0.604(මධ්‍යම)
</tr>
<tr>
<td><b>මුදල්</b>
<td>ලෙම්පිරා (HNL)
</tr>
<tr>
<td><b>මං තීරුව</b>
<td>දකුණ
</tr>
<tr>
<td><b>අන්තර්ජාල TLD</b>
<td>.hn
</tr>
<tr>
<td><b>දුරකථන සංකේත</b>
<td>504
</tr>

සංස්කරණ

1,560

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/178998" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව