"අන්තඃප්ලාස්මීය ජාලිකා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
{{underconstruction|date=අගෝස්තු 2011}}
අන්ත:ප්ලාස්මීය ජාලීකාව සෛල ප්ලාස්මීය පූරකය තුළ ජාලයක් මෙන් විසිරී පවතින පටලමය නාලිකා පඬතියකි. ඒ වටා ඇති පටලය න්‍යෂ්ටි පටලය හා ප්ලාස්ම පටලය සමග ඇතැම් ස්ථානවලදී සම්බන්‍ධව පවතී. රයිබොසෝම මගින් ආස්තරිත ජාලිකා “රළු අන්ත:ප්ලාස්මීය ජාලිකාව“ ලෙස ද අනෙක්වා “සිනිඳු අන්ත:ප්ලාස්මීය ජාලිකා“ ලෙස ද හැඳින්වේ.
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/168571" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව