"කැනඩාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
[[Image:125px-Flag_of_Canada.svg.png |frame|thumb|alt=tiny globe|'''             කොඩිය'''
{{පිවිතුරුකිරීම-පරිවර්තනය|ඉංග්‍රීසි}}
{|
{{පරිවර්තනය නොනිමි|Canada|ඉංග්‍රීසි|en}}
|'''ජාතික ගීය'''
කැනඩාව
|"ඕ කැනඩා"
අගනුවර - ඔටාවා- 45024' N 75040' W
|-
විශාලම නගරය - ටොරොන්ටෝ
|'''             සිතියම'''
රාජ්‍ය භාෂාවන් - ඉංග්‍රිසී, ප්‍රංශ
|-
පිළිගත් ප්‍රදේශීය භාෂා - ඉනුක්ටිටට්, ඉනුයිනාක්ටන්, ක්‍රී, ඩීන්, සුලයින්, ල්වික්-ඉන්, ද්ලැවේ, ට්ලික් හා යාට්
|colspan="2" |[[ගොනුව:220px-Canada_(orthographic_projection).svg.png]]
නීති සම්පාදකයා - පාර්ලිමෙන්තුව
|-
බලය ඇති පක්ෂය - සභාව
|'''අගනුවර සහ විශාලම නගරය'''
විපක්ෂය - මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
|ඔටාවා, ටොරොන්ටෝ
ස්ථාපිත කිරිම - බ්‍රිතාන්‍ය උතුරැ ඇමරිකාව පනත ජුලි 1,1867
|-
වෙස්ට් මිනිස්ටර් ආඥා පනත - දෙසැම්බර් 11, 1931
|
කැනඩා පනත - අප්‍රේල් 17,1982
|උතුරු අක්ෂාංශ 45°24′ බටහිර දේෂාංශ 75°40′
වර්ග ප්‍රමාණය - එකතුව 9,984,670 Km2 (2nd)
|-
3,854,085 sqmi
|'''රාජ්‍ය භාෂාව'''
ජලය (%) - 8.92 (891,163 Km2/ 344,080 mi2)
|ඉංග්‍රිසී, ප්‍රංශ
ජනගහනණය - 2010 තක්සේරැව 34,061,000(3) (36th)
|-
2006 ජන සංඛ්‍යාකය - 31,241,030 (4)
|'''පිළිගත් ප්‍රදේශීය භාෂා'''
ඝනත්වය - 3.41 /Km2(228 th)
|ඉනුක්ටිටට්, ඉනුයිනාක්ටන්, ක්‍රී, ඩීන්, සුලයින්, ල්වික්-ඉන්, ද්ලැවේ, ට්ලික් හා යාට්
8.3/sq mi
|-
GDP (PPP) - 2008 තක්සේරැව
|'''නීති සම්පාදකයා'''
එකතුව - $ 1.300 - ට්‍රිලියන (5) (141th)
|පාර්ලිමේන්තුව
සාමාන්‍ය - $ 39,098 (5) (13 th)
|-
GDP (සාමාන්‍ය) - 2008 තක්සේරැව
|'''බලය ඇති පක්ෂය'''
එකතුව -$ 1.499- ට්‍රිලියන (5) (9th)
|සභාව
සාමාන්‍ය - $ 45,085 (5) (18 th)
|-
ගිනි (2005) - 32.1 (6)
|'''විපක්ෂය'''
HDI (2009) - 0.966 (7)(ඉතා ඉහළ) (4th)
|මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය
මුදල් - රියාල් ($) (CAD)
|-
කාල මණ්ලය - (VTC - 3.5-8ට)
|'''        ස්ථාපිත කිරිම'''
ග්‍රීෂ්ම සෘතුව (DST) - (VTC - 2.5,-7ට)
|-
දින සැකැස්ම - dd-mm-yyyy, mm-dd-yyyyහා yyyy-mm-dd
|'''බ්‍රිතාන්‍ය උතුරු ඇමෙරිකාව පනත'''
මං තීරැව - දකුණ
|ජුලි 1,1867
අන්තර්ජාල - TLD - ca
|-
දුරකථ සංකේතය - + 1
|'''වෙස්ට් මිනිස්ටර් ආඥා පනත'''
 
|දෙසැම්බර් 11, 1931
 
|-
කැන්ඩා උතුරේ උතුරැ ප්‍රදේශය ඇහරිකාව, නැගනෙහිර අත්ලාන්තක් සාගරයේ සිට බටහිර පැසිෆික් සාගරය සහ උතුරැ දෙසම අක්ටික් සමුද්‍රය අතර තම දෝශය ගොඩනගා අත. එය මුළු වර්ග ප්‍රමාණය අනුව ලොව පිටිහි දෙවන රටයි. කැනඩාහි ඇමහරිකාවේ දකුණ්‍ර හා වයඹට ඇති පොදු දේශසිමාව ලෝකයේ ඇති දිර්ඝතම එකය. කැනඩාව වාසනා ව පිණිස බොහෝ ඇබිරජිනල් ජලයා වාසභූමි කරගත්හ. 15 වන ශතවර්ෂයේ ආරම්භයේ බ්‍රිතාන්‍ය හා ප්‍රංශ ගවේශනයන් අත්ලාන්තයන් තකිරය මත පදිංචි වුහ. ප්‍රංශ තම උතුරැ ඇමරිකානු ජනපදය ගිවිසුමකින් කැනඩාව ප්‍රදේශිකයන් 4 කින් යුත් ඒකාබද්ධ රාජ්‍යයන් ලෙස බිහිවිය. මෙය ප්‍රනිද්ගිකයන් වැඩිවීම හා ප්‍රදේශ වැඩිවීම හා ස්වරාජ්‍ය බවට බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානියෙන් වෙන්ව පවත්වීමට ඉවහල් විය. මෙම ස්වරාජ්‍යය ව්‍යාප්. කරණය 1931 බෙස්මිනිස්ටර් ව්‍යවස්ථාවෙන් සහ 1982 කැනඩා පනතෙන් ස්ථාපන කරන ලද අතර බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමෙන්තුව මත නීතයානුකූල සලකුණු උග්‍රවිය.
|'''කැනඩා පනත'''
|අප්‍රේල් 17,1982
|-
|'''         වර්ග ප්‍රමාණය'''
|-
|'''එකතුව'''
|9,984,670 වර්ග කිලෝමීටර, 3,854,085 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''ජලය (%)'''
| 8.92
|-
|'''            ජනගහනය'''
|-
|'''2010 තක්සේරුව'''
|34,061,000
|-
|'''2006 ජන සංඛ්‍යාකය'''
|31,241,030
|-
|'''ඝනත්වය'''
|3.41 වර්ග කිලෝමීටර, 8.3 වර්ග සැතපුම්
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (PPP)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් 1.300 ට්‍රිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 45,085
|-
|'''දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) (සාමාන්‍ය)'''
|2008 තක්සේරුව
|-
|'''එකතුව'''
|ඩොලර් 1.499 ට්‍රිලියන
|-
|'''සාමාන්‍ය'''
|ඩොලර් 39,098
|-
|'''ගිනි (2005)'''
|32.1
|-
|'''මානව සංවර්ධන දර්ශකය (HDI) (2009)'''
|0.966 (7)(ඉතා ඉහළ)
|-
|'''මුදල්'''
|රියාල් ($) (CAD)
|-
|'''මං තීරුව'''
| වම
|-
|'''අන්තර්ජාල TLD'''
|.ca
|-
|'''දුරකථන සංකේත'''
| +1
|}
]]
කැනඩාව උතුරු ප්‍රදේශය ඇමරිකාවෙන්ද , නැගෙනහිර දෙසින් අත්ලාන්තක් සාගරයෙන්ද සිට බටහිරින් පැසිෆික් සාගරය සහ උතුරු දෙසට ආක්ටික් සමුද්‍රය අතර තම දේශය ගොඩනගා ඇත. එහි මුළු වර්ග ප්‍රමාණය අනුව බලන කළ ලොව පිහිටි දෙවන රටයි. ඇමෙරිකාවේ දකුණු හා වයඹට ඇති පොදු කැනඩා දේශසිමාව ලෝකයේ ඇති දිර්ඝතම එකය. කැනඩාව වාසනාව පිණිස බොහෝ ආදිවාසික ජනයා වාසභූමි කරගත්හ. 15 වැනි ශතවර්ෂය ආරම්භයේ බ්‍රිතාන්‍ය හා ප්‍රංශ ගවේෂකයින් අත්ලාන්තයන් තීරය මත පදිංචි වුහ. ප්‍රංශය තම උතුරු ඇමෙරිකානූ ජනපදය ගිවිසුමකින් තෝරා පැවරූ අතර ප්‍රදේශිකයන් 4 කින් යුත් ඒකාබද්ධ රාජ්‍යයන් ලෙස බිහිවිය. මෙය ප්‍රදේශ වැඩිවීම හා ස්වරාජ්‍ය බවට බ්‍රිතාන්‍ය රාජධානියෙන් වෙන්ව පැවත්වීමට ඉවහල් විය. මෙම ස්වරාජ්‍යය ව්‍යාප්තකරණය 1931 වෙස්මිනිස්ටර් ව්‍යවස්ථාවෙන් සහ 1982 කැනඩා පනතෙන් ස්ථාපන කරන ලදී. බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමෙන්තුව මත නීතයානුකූල සලකුණු උග්‍රවිය.

සංස්කරණ

167

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/163188" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව