"පරිශීලක:අනංගයා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
සුළු
 
 
<table aligncellspacing="center8" border="0">
<tdtr>
 
<td width="60%" align="center">
{{Infobox_pretender}}
<!-- right slide bar -->
 
<td valign="top" width="20%" align="center">
[[File:Google favicon.png|Google favicon]|50px]]
{{clear}}
<small>
[http://groups.google.com/group/sinhala-wikipedia සිංහල විකිපීඩියා ගූගල් <br/>සමූහය]​
</small>
<td width="20%" valign="top" align="center">
[[File:Facebook icon.svg|Facebook icon|50px]]
{{clear}}
<small>
[http://www.facebook.com/sinhalawikipedia සිංහල විකිපීඩියා ෆේස්බුක් පිටුව]​
</small>
</tr>
</table>
 
 
<center>
<table border="0" cellspacing="5">
<!-- begining of the 1st row -->
<tr width="200px">
<td>
{{විකිපීඩියා පරිශීලක/පිළිගැනීමේ කමිටුව}}
 
<!-- right side bar -->
<td valign="top" rowspan="3">
 
<table>
 
<tr>
 
<th>
ප්‍රයොජනවත් තැන්
<tr align="center">
 
<td>
 
{{පරිශීලක:UBX/Twinkle4}}
<small>
[[විකිපීඩියා:තෝරාගත් හොඳ ම ලිපි|තෝරාගත් හොඳ ම ලිපි]]
 
<tr align="center">
 
<td>
 
<small>
 
[[විකිපීඩියා:සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය වී ඇති සැකිලි|සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය වී ඇති සැකිලි]]
 
</small>
 
<tr align="center">
 
<td>
 
<small>
 
[[විකිපීඩියා:නිතර අවශ්‍ය වන සැකිලි|නිතර අවශ්‍ය වන සැකිලි]]
 
</small>
 
</table>
 
</td>
 
<!-- right side bar ends -->
 
</tr>
<!-- 1st row ends -->
<!-- begining of the 2nd row -->
<tr>
<td>
{{පරිශීලක:UBX/Twinkle4}}
&nbsp;
 
<td>
{{User:Xenon54/Userboxes/Twinkle}}
 
 
<td>
&nbsp;
 
</table>
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/142423" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව