"සැකිල්ල:Template sandbox" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
වෙත යන්න: සංචලනය, ගවේෂණය
{{Please leave this line alone (template sandbox heading)}}
{{{නම}}}
 
{{{native_name}}}
 
{{{image}}}
{| class="infobox" style="width: 20em; text-align: left;" cellspacing="2"
{{{caption}}}
! colspan="2" style="font-size: 110%; text-align: center;" | ''[[Bionicle]]'' character
{{{motto}}}
|-
පිහිටීම
! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 120%;" | {{{name}}}
Address or Location
|-
Coordinates {{{coordinates}}}
{{#ifeq: {{{rpg|}}} | Unknown | | {{#if: {{{rpg|<noinclude>-</noinclude>}}} |
තොරතුරු
! RPG
පාසල් වර්ගය {{{fundingtype}}} {{{schooltype}}}
{{!}} {{{gender}}}
Motto {{!{motto}}}-
Religious Affiliation(s) {{{religious_affiliation}}}
| {{#ifeq: {{{sex|}}} | Unknown | | {{#if: {{{sex|<noinclude>-</noinclude>}}} |
Religious affiliation {{{religion}}}
! Gender
{{!}}Denomination {{{sexdenomination}}}
Patron saint(s) {{{patron}}}
{{!}}-
Established {{{established}}}
}}}}}}}}
සොයා ගන්නා ලද්දේ {{{founded}}}
{{#ifeq: {{{hair|}}} | Unknown | | {{#if: {{{hair|<noinclude>-</noinclude>}}} |
Opened {{{opened}}}
! Hair&nbsp;colour
{{!}}Founder {{{hairfounder}}}
Status {{{status}}}
{{!}}-
වසා දමන ලද්දේ {{{closed}}}
}}}}
Locale {{{locale}}}
{{#ifeq: {{{eyes|}}} | Unknown | | {{#if: {{{eyes|<noinclude>-</noinclude>}}} |
School board {{{schoolboard}}}
! Eye&nbsp;colour
පාසල් දිස්ත්‍රික්කය {{{district}}}
{{!}} {{{eyes}}}
LEA {{!{LEA}}}-
Authority {{{authority}}}
}}}}
Authority {{{educational authority}}}
{{#ifeq: {{{species|}}} | Unknown | | {{#if: {{{species|<noinclude>-</noinclude>}}} |
Category {{{category}}}
! Species
{{!}}Oversight {{{speciesoversight}}}
{{!}}-
}}}}
{{#ifeq: {{{appearance|}}} | Unknown | | {{#if: {{{appearance|<noinclude>-</noinclude>}}} |
! First&nbsp;appearance
{{!}} {{{appearance}}}
{{!}}-
}}}}
|}<noinclude>
== Usage ==
<div style="width: 40%;"><pre>
{{AF character
| name =
| gender =
| hair =
| eyes =
| species =
| appearance =
}}
</pre></div>
The only required parameter is the name. Any others which are unknown or inapplicable should be left blank. Fields marked with "Unknown" blank automatically.
 
{{esoteric}}
 
[[Category:Fictional character infobox templates|{{PAGENAME}}]]
</noinclude>

සංස්කරණ

160

ක්

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/131384" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව