"තාක්‍ෂණය" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

Jump to navigation Jump to search
{{Main|History of technology|Timeline of historic inventions}}
 
=== Paleolithicෆේලියෝලිතික යුගය (2.5 millionමිලියනක්‍රි.පූ.10,000 BC) ===
[[ගොනුව:Chopper of Dmanisi.png|thumb|right|A primitive [[chopper (archaeology)|chopper]]]]
The use of tools by [[Homo (genus)|early humans]] was partly a process of discovery, partly of evolution. Early humans evolved from a [[Australopithecus afarensis|race]] of [[foraging]] [[hominids]] which were already [[bipedal]],<ref>{{cite web|accessdate=2008-05-17|url=http://www.bbc.co.uk/sn/prehistoric_life/human/human_evolution/mother_of_man1.shtml|title=Mother of man – 3.2 million years ago |publisher=[[BBC]]}}</ref> with a brain mass approximately one third that of modern humans.<ref>{{cite web|accessdate=2008-05-17|url=http://www.history.com/encyclopedia.do?articleId=212317|title=Human Evolution|publisher=[[History (TV channel)|History channel]]}}</ref> Tool use remained relatively unchanged for most of early human history, but approximately 50,000 years ago, a [[behavioral modernity|complex set of behaviors]] and tool use emerged, believed by many archaeologists to be connected to the emergence of fully-modern [[language]].<ref>{{cite web|accessdate=2008-05-17|url=http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9503E0DF173CF936A25754C0A9659C8B63&sec=health&spon=&pagewanted=1|title= Early Voices: The Leap to Language |work=[[The New York Times]]|date=2003-07-15|author=Wade, Nicholas}}</ref>
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/118261" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි

සංචාලන මෙනුව