පිටුවේ ඉතිහාසය

Jump to navigation Jump to search

20 අගෝස්තු 2020

24 දෙසැම්බර් 2019

18 මැයි 2018

19 මැයි 2017

7 දෙසැම්බර් 2016

10 ජනවාරි 2015

11 අගෝස්තු 2014

8 ඔක්තෝබර් 2013

19 මැයි 2013

30 අප්‍රේල් 2013

3 පෙබරවාරි 2013

15 නොවැම්බර් 2011

10 නොවැම්බර් 2011

21 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිංහල_වර්ණ_මාලාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි