පිටුවේ ඉතිහාසය

Jump to navigation Jump to search

25 අප්‍රේල් 2019

2 දෙසැම්බර් 2015

23 ඔක්තෝබර් 2015

22 ඔක්තෝබර් 2015

2 පෙබරවාරි 2015

11 මාර්තු 2013

30 ජනවාරි 2013

20 ජනවාරි 2013

4 දෙසැම්බර් 2012

27 නොවැම්බර් 2012

28 සැප්තැම්බර් 2012

1 ජූලි 2012

10 අප්‍රේල් 2012

9 අප්‍රේල් 2012

5 පෙබරවාරි 2012

3 පෙබරවාරි 2012

28 ජනවාරි 2012

16 දෙසැම්බර් 2011

18 නොවැම්බර් 2011

12 නොවැම්බර් 2011

1 නොවැම්බර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

14 සැප්තැම්බර් 2011

6 සැප්තැම්බර් 2011

25 ජූලි 2011

21 ජූලි 2011

19 ජූලි 2011

16 ජූලි 2011

3 ජූනි 2011

19 මැයි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/රුමේනියාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි