පිටුවේ ඉතිහාසය

24 දෙසැම්බර් 2019

2 නොවැම්බර් 2015

15 ජූනි 2014

2 දෙසැම්බර් 2011

30 අප්‍රේල් 2011

8 අප්‍රේල් 2011

5 අප්‍රේල් 2011

4 අප්‍රේල් 2011

2 අප්‍රේල් 2011

15 පෙබරවාරි 2011

11 පෙබරවාරි 2011

9 පෙබරවාරි 2011

5 නොවැම්බර් 2010

17 අගෝස්තු 2010

3 අගෝස්තු 2010

1 අගෝස්තු 2010

31 ජූලි 2010

24 මැයි 2010

22 මැයි 2010

11 පෙබරවාරි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක:Shane44" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි