පිටුවේ ඉතිහාසය

12 ජූලි 2023

7 මැයි 2021

3 ජනවාරි 2021

30 දෙසැම්බර් 2020

8 මාර්තු 2020

20 අගෝස්තු 2019

5 දෙසැම්බර් 2018

9 පෙබරවාරි 2016

25 පෙබරවාරි 2015

27 ජූනි 2013

30 සැප්තැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

6 අප්‍රේල් 2011

19 අගෝස්තු 2010

18 මැයි 2010

27 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජල_චක්‍රය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි