පිටුවේ ඉතිහාසය

Jump to navigation Jump to search

14 දෙසැම්බර් 2020

1 ඔක්තෝබර් 2020

10 සැප්තැම්බර් 2020

2 ජනවාරි 2020

18 ජනවාරි 2016

12 ජනවාරි 2016

18 දෙසැම්බර් 2015

15 දෙසැම්බර් 2015

12 දෙසැම්බර් 2015

11 දෙසැම්බර් 2015

10 දෙසැම්බර් 2015

1 දෙසැම්බර් 2015

4 නොවැම්බර් 2015

8 ඔක්තෝබර් 2014

15 ජනවාරි 2014

3 සැප්තැම්බර් 2013

31 අගෝස්තු 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අනුරාධපුර_මහා_විහාරය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි