සහසම්බන්ධිත වෙනස්වීම්

Jump to navigation Jump to search

එම පිටුව වෙතට බැඳෙන හෝ එම පිටුව වෙතින් බැඳෙන හෝ පිටු වල වෙනස්වීම් බැලීමට පිටු නමක් ඇතුලත් කරන්න. (ප්‍රවර්ගයක සාමාජිකයන් බැලීමට, ප්‍රවර්ගය:ප්‍රවර්ගයෙහි නම ඇතුලත් කරන්න). ඔබගේ මුරලැයිස්තුවෙහි සඳහන් පිටුවල වෙනස්වීම් තදකුරු භාවිතයෙන් දැක්වෙනු ඇත.

‍නව වෙනස්වීම් සැකසුම් තෝරාගැනීම අවසන් දින 1 | 3 | 7 | 14 | 30 තුලදී සිදුවී ඇති අවසන් වෙනස්වීම් 50 | 100 | 250 | 500 පෙන්නුම් කරන්න
ලේඛනගත පරිශීලකයෝ සඟවන්න | නිර්නාමික පරිශීලකයෝ සඟවන්න | මගේ සංස්කරණ සඟවන්න | රොබෝ පෙන්වන්න | සුළු සංස්කරණ සඟවන්න | පිටු ප්‍රවර්ගීකරණය පෙන්වන්න | පෙන්වන්න Wikidata
21 සැප්තැම්බර් 2021 23:06 සිට බලපැවැත්වෙන මෑත වෙනස්වීම් පෙන්වන්න
   
පිටු නාමය:
List of abbreviations:
Wikidata සංස්කරණය
නව
මෙම සංස්කරණය මගින් නව පිටුවක් නිර්මාණය කෙරිනි (නව පිටු ලැයිස්තුව ද බලන්න)
සුළු
මෙය සුළු සංස්කරණයකි
රොබෝ
මෙය රොබෝවක් විසින් කරන ලද සංස්කරණයකි
(±123)
පිටුවේ බයිට ගණන මෙපමණකින් වෙනස් වී ඇත
Temporarily watched page

16 සැප්තැම්බර් 2021

  • මහත්මා ගාන්ධි 17:51 +1,7932402:4000:b18e:365e:8cb4:54d3:bff3:4f9e කතාබහ1988 දී නීත්‍යය උපාධිය ලබා ගැනීම සදහා ලන්ඩනය බලා පිටත් වෙයි. ලන්ඩනය බලා පිටව යාමට පෙර ගාන්ධි තුමා තම මවට පොරොන්දු දෙකක් කරන ලදි. ජීවත කාලයටයම මත් පැන් වලින් තොර ජීවිතයක් ගත කිරීම ජීවත කාලයම නිර්මාංශව ගත කිරීම එම පොරොන්දු දෙකයි. ලන්ඩනයේ නිර්මාංශව ජීවිතය ගත කිරීම ඉතා අපහසු උවත් ගාන්ධි තූමා උපාධිය ලබා ගැනීම සදහා අවුරුදු තුනක්ම ලන්ඩන්යේ ගත කරයි. ගාන්ධි තුමා මෙහි ගත කරන අතරතුර ඔහුගේ ජීවිතයේ අවාසනාවන්ත ම සිදුවීම සිදු වෙයි. ඒ ගාන්ධි තුමාගේ පියා මිය යාමයි. ගාන්ධි තුමා පියා මිය යාමෙන් පසුව නැවතත් ඉන්දියා ටැගය: විෂුවල් එඩිටර්