විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:අවසර සඳහා ඉල්ලීම්/Pending changes reviewer

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්
(විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Requests for permissions/Reviewer වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මෙම බලය තවමත් සිංහල විකියේ සක්‍රිය නොවේ. එය සක්‍රිය වනතුරු සිටින්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:37, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)Reply[reply]