විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය වී ඇති සැකිලි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මේවාත් බලන්න.

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:58, 8 ජූලි 2010 (යූටීසී)[reply]

සැකිල්ල:මූලාශ්‍ර අවශ්‍යයයි[සංස්කරණය]

[තහවුරු කරන්න] හරි යන සිංහල එකක් ඕනි නේද? එහෙම එකක් තියෙනව ද?සමන් (talk) 09:26, 28 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)[reply]

{{සැකිල්ල:තතුව }} භාවිතය නිර්දේශ කරමි. [තහවුරු කරන්න] ලැබේ --112.135.206.196 10:33, 28 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)[reply]
{{සැකිල්ල:උපහරණ ඇවැසිය}} වුව භාවිතා කල හැක. -- 112.135.206.196 10:45, 28 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)[reply]

සැකිලි පරිවර්තනය[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාවේ මා දන්නා ආකාරයට සිංහලට පරිවර්තනය වී ඇත්තේ සැකිලි බොහොම ස්වල්පයයි. නව සැකිල්ලක් සිංහලට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද? සුපුන් විරාජ් (talk) 15:55, 15 මාර්තු 2013 (යූටීසී)[reply]

සොයාගතිමි. සුපුන් විරාජ් (talk) 16:58, 26 මාර්තු 2013 (යූටීසී)[reply]