විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:අනාථ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල ලිපියක් ඉංග්‍රීසි වචන වලින් පිරීමෙන් පලක් නොවේ. අවශ්‍ය නම් ඉංග්‍රීසි ලිපියෙන් redirect එකක් කරන්න. --- 112.135.204.162 10:09, 20 ජූලි 2011 (යූටීසී)