විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මාර්තු 3

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මාර්තු 3:

ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම්බෙල්

  • 1847 - ඇලෙක්සැන්ඩර් ග්‍රැහැම්බෙල්, උපත.
  • 1875 - ලොව ප්‍රථම ගෘහස්ත අයිස් හොකී තරගය පැවැත්වීම.
  • 1968 - භෞතික විද්‍යාඥ බ්‍රයන් කොක්ස්, උපත.

    තවත් සිදුවීම්: මාර්තු 2 මාර්තු 3 මාර්තු 4