විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/දෙසැම්බර් 26

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දෙසැම්බර් 26:

සෙනරත් පරණවිතාන

  • 1791 – පරිගණකයේ පියා චාල්ස් බැබේජ් - උපත.
  • 1896 – ශ්‍රී ලංකාවේ පුරෝගාමී පුරාවිද්යාඥකු වන සෙනරත් පරණවිතාන - උපත.
  • 20042004 සුනාමි විපත.
  • තවත් සිදුවීම්: දෙසැම්බර් 25 දෙසැම්බර් 26 දෙසැම්බර් 27

    දැන් වේලාව 2021 ජූනි 20 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න