විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/ජනවාරි 5

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජනවාරි 5:

  • 1866 - කොළඹ නගර සභාව සඳහා ඡන්දයෙන් තේරී පත් වු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට අමතරව ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් ප‍්‍රථම වරට නාගරික මන්ත්‍රීවරුන් පස් දෙනෙකු පත් කරනු ලැබීම.
  • 1892 - පළමු සාර්ථක ඌෂාලෝක ජායාරූපය ජර්මන් භෞතික විද්යාඥ මාර්ටින් බ්රෙන්දල් විසින් සාදන ලදී.
  • 1896 - එක්ස් කිරණ පිළිබඳ ගවේෂණ සම්බන්ධයෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු පුවත්පතක් මගින් වාර්තා කිරීම. (මෙය ඒ පිළිබඳ පළමු ප්‍රකාශනයයි.)
  • 1925 - මහව සිට කැකිරාව දක්වා නව දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කිරීම.
  • 1933 - ගෝල්ඩන් බ්රිමජ් පාලමේ වැඩ කටයුතු ඇරඹීම.
  • 1933 එරිස් නමැති කුරු ග්‍රහලෝකය සොයා ගැනීම. මේ සඳහා මයික් බ්‍රවුන්, චැඩ් ට්‍රැජිලෝ සහ ඩේවිඩ් රබිනවිට්ස් හවුල් විය.
  • 1948 - වෝනර් බ්‍රදර්ස් විසින් පළමු වර්ණ පුවත් වැඩසටහන ඉදිරිපත් කිරීම.
Crest uofp.png

තවත් සිදුවීම්: ජනවාරි 4 ජනවාරි 5 ජනවාරි 6

දැන් වේලාව 2021 ජනවාරි 17 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න