වසාවිළාන්

විකිපීඩියා වෙතින්

වසාවිළාන් ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වසාවිළාන්&oldid=389204" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි